Välkommen till In2Space 3D Modelleringspartner för PowerCadd.

in2Space har skapats som en kompletterande partner till PowerCADD för att ge enkel övergång från 2D till 3D.

in2Space är en arkitektmodellerare med verktyg speciellt framtagna med byggnader i åtanke.

Vi har koncentrerat oss på att göra processen så enkel som möjligt. Vi har inte avsett att det ska vara ett konstruktionsverktyg som det redan finns många av.

I grunden är det en CAD-produkt och slutresultatet är en enkel 3D-visualisering av din PowerCADD-ritning.

Om du redan använt en modellerare kan det vara svårt att tro med vilket nöje och med vilken lätthet du för över konstruktionen till 3D  från PowerCADD med in2Space.

Vad innehåller det?....

Kopiera och Klistra från PowerCadd till 3D

I Skalan

Fyllnader importeras

Inga DWG's att importera

Klipp & Klistra efter behov.

Inget problem med glömda detaljer som du måstet gå tillbaka och exportera igen.

Aktiv snappning.

PCadd objekt används inte för att göra modeller, alltså inga problem med blandade komponenter.

Parametriska Modelleringsverktyg.

Vad är parametric's?

Parametriska modeller görs med globala inställningar, och kan ändras i farten. eg..

En dörr använd i modellen har ett antal parametrar, höjd, bredd, tjocklek, färg etc. Ändring av en av dem återspeglas direkt genom hela modellen.

En vägghöjd kan ändras efter att väggen placerats och det sker omedelbart genom hela modellen.

En takvinkel kan ändras för att visa en modifiering.

Dessa möjligheter är typiska för avancerade och dyra program.

Parametriska verkliga objektt innefattar
Väggar
Dörrar (inklusive bibliotek med aktuella modeller)
Takelement
Extruderade profiler.
Hålprofiler för hål i väggar.
Bågar Öppningar etc

Symbolbibliotek
Köksenheter
Bord, stolar
Trädgårdsmöbler
Träd
Fönster

        etc

 

Fullfunktions &v modelleringsverktyg...
Extrudering
Automatiska takverktyg
3D väggar
Kraftfulla Tak och Vägg- skärningsverktyg för automatisk anslutning av tak och väggelement.
Affischer

Arbete i Z-led nås med våningar. Inget tänkande i z-rymd termer.

Grundmodeller via topografiverktygen Topography Tools med full typografisk kontroll av grundvplanet och användning av 3D-ytan i in2Space

PowerCADD's PowerClip! Från 2D till 3D Miljö med ett enkelt Kopiera och Klistra!

 

PowerClip är den unika metoden med vilken vi för över information från PowerCADD till in2Space. Som användare kommer du inte att märka det.

Det ligger i bakgrunden som en externmodul i PC9. När du kopierar en detalj från din ritning går den till klippboken och sen när du klistrar från PC till in2Space följer ritningselementen med över.

Skalan sätts automatiskt och fyllda objekt kommer också med in till in2Space där de visas precis som en PCadd-fil.

 

Det här betyder förstås att du kan gå tillbaka till PowerCADD så många gånger som behövs för att ytterligare befolka din 3D-värld. Om du glömmer en detalj, inga problem, gå bara tillbaka och kopiera och klistra igen.

Vi har strävat efter att göra övergången från 2D till 3D så enkel och snabb som möjlig. Enkelheten med 2D i PowerCADD kombinerad med nyttan med 3D. Allt arbete görs i den bekanta 2D-världen, konstruktion och tankearbete i den miljö du är van vid. Det arbetet återanvänds sedan för att förverkliga din konstruktion i 3D.

in2Space användarmiljö använder, där det är möjligt, samma analogier som PowerCADD använder. Men den intima kopplingen blir inte tydlig förrän du börjar använda programmet. En 2D-fil från PowerCADD används av in2Space som en mall för att bygga. Alla objekt i PowerCADD kan kopieras och klistras in i in2Space där de visas i korrekt skala och läge, färdigt att användas som en markering för placering av väggar, dörrar, tak och också som en profil för extrudering. Det är detta nära samband som gör in2Space till en sann 3D-förlängning till PowerCADD.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm