Två Fullblod

'Match race't 1938 mellan Seabiscuit och War Admiral har kallats århundradets 'match race'. Två legendariska hästar löpande sida vid sida på Pimlico Special, just bara de två. 'Biscuit' och Admiral löpte in i historien.

Det är där PowerCADD och WildTools är idag. Så helt i en klass för sig att alla andra är irrelevanta. Båda helt ensamma före alla de andra. Men i det här fallet är ryttarna vinnare. Och om du har gillat färden hittills, rätta till sadeln. Det kommer att bli en vild ritt.

Om du är en AutoCAD-användare, är du trött på ett oelegant operativsystem med för många problem med tillförlitlighet? Tycker du om ditt system så som powerCADD-användare gör? Är du trött på ett segt CAD-företag och ideliga uppgraderingar? Känns det som om du rider en åsna? Skicka den gamla kraken till en limfabrik. Skaffa en tävlingshäst.

Det finns bokstavligen hundratals nya egenskaper och förfiningar. Många är viktiga, mycket efterfrågade förbättringar. Många är subtila, fintrimmade förbättringar. Och en del är saker som ligger bortom alla rimliga förväntningar och kommer som en fullständig överraskning för erfarna användare.

Om du vill vinna på tävlingarna, satsa på en tävlingshäst.

Hoppa upp i Sadeln

Har du någonsin önskat att göra inställningar så som du vill ha dem och få dem att förbli så? Dina egna pennstorlekar, färger, pilar, måttstilar, egen hatchning och andra kontorsstandarder. Och när någon sänder dig en ritning från ett annat kontor, vill du i alla fall ha den uppställd på ditt eget sätt. Ställ inte till det på mitt ritbord.

Globala Attribut.

Dina Attributs menyer är alltid desamma, från ritning till ritning eller över hela ditt kontor. Och det ändrar ingenting i din aktuella ritning. Det är ett elegant sätt att implementera kontorsstandard med samma uppsättning attribut på varje maskin, och genom användning av en fil kan den flyttas från system till system.

In i Startfållan

Direkt tillgänglig är Attributmenyn, ett välutrustat flytande fönster med en komplett uppsättning valmöjligheter för pennfärg, pennmönster, penntransparens, linjebredder, pilar, streckade liner, fyllfärger, fyllmönster, fylltransparens, hatchning och hatchorigo.

Alla objekt- och textattribut kan ställas in med dessa två flytande fönster. Använd dragreglagen för penn- och fyllnadsopacitet.

 

Inställningsfönstret finns fortfarande om du vill använda det, men Attributfönstret är suveränt för stora skärmar där alternativen kan vara utspridda. Och om du vill blanda dina egna färger har du Systemets färgpalett nära till hands.

Transparens! Hur är det med 'transparens?

Med PowerCADD, kan du kontrollera transparens/opacitet för varje objekt, grupp och till och med hela lager för att skapa exakt det utseende du önskar i dina ritningar.

 SPÖKRYTTARE I SKYN

Överlagt multipla transparenta ritningar. I det här fallet är hästen och Manhattan skyline fotografier med en opacitet satt till 25% för att inte mätta blderna.

Bildkredit: A section study by Julia Miner and Phil Loheed, som inte kan beskyllas för hästen.

Välj objektet och justera dragreglagen i Attributfönstret för att få transparensen precis lagom. Eller dubbelklicka på lagret i Lagerfönstret och prova med reglaget för opacitet för hela lagret. Transparens fungerar också för text . Ja, opacitet för en övertoningsfyllnad kan också justeras. Och, förstås, opaciteten blandas med funktionen Blanda Objekt.

Du kan använda opacitet för med än genomsynlighet. Undertryck en del av en ritning för att tona ned den. Avmätta ett foto för att lägga det i 'bakgrunden'. Lägg en graduerad ton över ritningen med en transparent övertoning.

 

 

DET SER UT SOM URBLEKT PAPPER

men är i verkligheten en genomsynlig övertoning som skapar den subtila ändringen.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm