Hatchningar

Du kan ställa in linjebredd, färg, origo och även skalan för individuella dynamiska hatchningar i ritningen. Bättre än så, den här möjligheten kan du bekvämt komma åt från kontextmenyn när du klickar på ett objekt. Och då är det lättare att skapa dina egna linjehatchningar.

 LINJEHATCHNING

Hatchning sätts upp med enkla eller multipla linjer, var och en med egen vinkel, offset, avstånd, pennfärg, mönster, linjebredd och streckningstyp.

  Om du har undvikit hatchning tidigare, tänk om. Det är en jättestor skillnad i rithastighet för hatchning—upp till tjugo gånger snabbare. Och hatchning i kombination med transparens på sätt du kanske inte tänkt på. Till exempel kan du indikera de bevuxna ytorna av ett flygfoto med ett grön transparent överlägg, och sedan dessutom indikera barrträd med hatchning ovanpå alltihop.

Attributstilar erbjuder möjligheten att efter önskan spara ett helt set med attributstilar, som kan användas senare med ett enkelt kommando. Tunna blå linjer. En grön transparent fyllnad. Feta svarta gränslinjer.

 ATTRIBUTSTILAR

Sätt upp dina egna attributkombinationer som du sedan kan använda med ett kommando. I det här fallet, är pennfärg och linjebredd angivna men de andra gäller inte (omarkerade rutor).

Du har fullständig kontroll över vad som läggs på eller inte. Färg och linjebredd endast. Fyll med svart men ändra inget annat. Ditt val.

 

De är Iväg!

 

Ute ur startboxen kommer du direkt att märka en stor vinst i prestanda. Det snabba, snärtiga uppträdandet hos PowerCADD är tillbaka. Härligt. Den största vinsten i rithastighet är med hatchning, och sett över allt är rithastigheten upp till 200% snabbare. Markera objekt, snappning, skrollning är alla mycket snabbare. Det beror på fyra saker.

För det första, PowerCADD går nu helt i OS X, och detta eliminerar problemet med att behöva köra i två operativsystem. Ingen häst kan springa fort gränslande ett hinder, och det kan inte ett program heller.

För det andra, PowerCADD använder Quartz bara för skärmritning och utskrift. Återigen, detta eliminerar tvåmetodhindret. Och med varje ny version av operativsystemet blir Quartz snabbare.

För det tredje, PowerCADD-ritningar har en ny intern struktur optimerad för fart, i synnerhet för enorma ritningar.

Och till sist, PowerCADD använder ett mer effektivt och kompakt sätt att lagra attribut. Det resulterar i mindre filer, snabbare uppsökning och färre objekt att hantera i en lista.

Text

Text är förankrad genom sin baslinje för redigeringsoperationer som font- och stiländringar, så väl som vid ny textinmatning. Dessutom tillåter Redigeringsfönstret att du anger en önskad storlek för enklare visning och redigering av textblock, och du kan skrolla med slrollhjulet på musen.

Det finns ett nytt flytande fönster, Textattribut, för font, fontstorlek, stil och justering, och du kan definiera dina egna favoriter. Måttsättning kan ha stilar (fet, kursiv, etc.) och du kan ha ett urval av standard eller egna bråk—med täljaren över nämnaren i stället för på samma linje.

 

BRÅKUTTRYCK

Så du kan nu dubbelklicka på text med markeringspilen för att redigera text, i stället för att hämta textverktyget. Du kan dra för att storleksändra texten vid en hänvisningspil, och använda Redigeringsfönstret för direktinmatning och omformning av textobjekt.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm