Nytt i PowerCADD 9

Vad betyder detta för användare av PowerCADD 9?

När PowerCADD 9 öppnas första gången får du som vanligt upp en tom ritningssida om du inte öppnar en redan påbörjad ritning att arbeta med. Du ser en uppsättning ritverktyg och ett antal menyer med verktygsfunktioner grupperade efter användningsområde.

 

Apple's Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) introducerade:

• förfiningar av operativsystemet och användargränssnittet,

• optimisering för 64 bit (Core 2 Duo and Xenon) processorer för förblindande fart,

• operativsystemet för övergång från 32 bitar till full 64 bitar,

• ett adjö till de klassiska "Classic" Mac formaten.

PowerCADD 9 har introducerat:

• förfiningar för att implementera eftertraktade Mac OS X 10.6 egenskaper, även10.7 & 10.8

• optimisering för att utnyttja den fantastiska farten i Mac OS X 10.6, eller senare

• en elegant brygga för användare att komma åt sina arkiverade filer
och dessutom,

• har användarförslag för optimering av produktiviteten tillvaratagits

Vad betyder allt detta för Användare av PowerCADD 9?

• Om  Menyn på den din dator visar Intel Core 2 Duo eller Xenon, är din Mac redo för framtiden.

• PowerCADD 9 användare får den snabbaste, mest sofistikerade och eleganta PowerCADD-utgåven hittills.

Detta är Varför . . .

• Alla ritningar skapade i eller uppgraderade till PowerCADD 9 blir automatiskt indexerade sv Spotlight så att du kan söka i dina ritningar och arkiv efter ordinnehåll i varje ritning.

• Alla ritningar skapade i eller uppgraderade till PowerCADD 9 låter dig använda Quick Look en OSX 10.6 funktion som visar en tumnagel av filinnehållet när du markerar filen, utan att du öppnar den.

• 9-Användare kommer att kunna redigera Alpha-grundplanet i bit-bilder och bli av med den irriterande bakgrundsrektangeln för bilder som ska användas som symboler.

• 9-Användare kan importera PDF-filer, omvandla PDF-innehållet till redigerbara objekt, och redigera innehållet som om det skapats i PowerCADD.

• 9-Användare får fördelen av mindre filstorlekar och en mer kompakt programstorlek. Detta betyder mer fart och mer tillgängligt lagringsutrymme.

• 9-Användare får direktåtkomst till OS X 8's textmotor genom PowerCADD 9's Avancerade Textverktyg.

• 9-Användare får full tillgång till den fart Mac OS X 10.6+ erbjuder och andra PowerCADD-förbättringar som möjliggjorts genom denna stora fartökning.

DWG översättning

DWG-översättaren har nått en högre nivå ifråga om enkelhet i användning och noggrannhet:

• Läser och Skriver release 2010

• Ett mycket förbättrat översättningsgränssnitt för både Model och Paper Space.

• Översätter Hatchning korrekt - skala, färg, linjebredd och rotation.

• Översätter Diakritiska tecken genom det Avancerade Textverktyget (é, ü, ö, ç . . .).

• Översätter Stackade bråk.

• Resulterande översättningsfiler (in eller ut) är mindre.

Live (Placera) Area

Funktionen Placera Area är nu levande och interaktiv, som ett val i Verktygsmenyn, som kontrollklick i Verktygspaletten, eller kontrollklick på ett objekt. PowerCADD 9 har full kontroll över Fontstil och Storlek, enheter, bråk och decimal noggrannhet av Placera Areor och/eller Omkretsar.

 

Referensfiler

Referenfiler har blivit helt omarbetat för att göra användargränssnittet enklare, mer logiskt och produktivt. Referenser kan flyttas, maskeras och roteras.

Flytta till Framtiden - Öppna och Konvertera Gamla Filer

PowerCADD 9 erbjuder ett elegant sätt att flytta alla dina gamla filer och symbolbibliotek till PowerCADD 9 format och till framtiden som krävs av OS X 10.6+.

En fil i taget kan öppnas och konverteras automatiskt eller också kan en grupp filer koverteras samtidigt. PowerCADD 9 behåller filnamnen och sparar en ny fil med suffixet ".PC9" utan att skriva över den gamla filen.

För att omvandla en grupp sparade (gamla) PowerCADD-filer, placera filerna i en mapp, markera alla och dra och släpp dem på programsymbolen PowerCADD.app. De konverterade ".PC9" filerna sparas automatiskt till samma mapp som originalfilerna.

Du kan öppna och konvertera Ritningar och Symbolbibliotek från dessa format:
PowerCADD 8 • PowerCADD 7 • PowerCADD 6 • PowerCADD 2000 • PowerCADD 4 • PowerDraw 6 (samma format som PowerDraw 4 och 5)

 

(PowerDraw 3 måste öppnas och sparas genom PowerDraw 4)

(En tjänst som kan tillhandahållas av Segebaden CAD-Data)

Knuffa Autoskalas

Ställ in knuffa i ritningen, ändra ritningsskalan eller aktivera ett annat lager med en annan skala, och voila, dina knuffinställningar skalas om till den nya skalan. 5 cm blir 5 cm oberoende av skalan i lagret eller skalan du bytte till.

Översiktsfönstret

Översiktsfönstrets omritningsfart är numera nästan ögonblicklig.

Linjeändar - Runda eller Avhuggna

PowerCADD 9-användare kan välja de linjeändar de önskar genom att kontrollklicka Verktyg eller ritade objekt.

Hjälpmenyn

Hjälpmenyn ger nu direkt åtkomst till:

• Sökfunktionen i Mac OS X Finder Onlinehjälp.

• En "vad är nytt" sökbar PDF som visar alla nya funktioner i PowerCADD 9.

• PowerCADD 9's handbok som en sökbar PDF.

• Dessutom visas menyrader för hjälp till tilläggsprogram som WildTools.

• Instruktioner för "Säker Mod"

• Skicka felsökningsrapport och återställ PowerCADD

 

Säker mod och Återställ PowerCADD

Säker Mod: Hjälper dig att felsöka tekniska problem med PowerCADD. Ger detaljerade instruktioner för hur du kan klara av problem som uppstått.

Skicka felsökningsrapport: Välj den här menyn för att öppna ett formulär för att skicka detaljer om din version av PowerCADD och eventuella ytterligare kommentarer till Engineered Software's tekniska support. Ett aktivt e-post-abonnemang och tillgång till internet krävs för att skicka rapporten.

Återställ PowerCADD: Om du råkar ut för ett oväntat problem med PowerCADD kan återställning av en specifik referensfil vara en snabb väg att felsöka eller fixa problemet.

Varning: Se PowerCADD handbok innan du använder denna funktion

 

 

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm