Grundkoncept

Verktygspaletten

Paletten har konstruerats med ett huvudsakligt mål: Att snabba på ritprocessen. Denna uppsnabbning med den enkla metoden att eliminera steg och WildTools palett förser dig med ett antal metoder för att effektivisera ritprocessen.

Betrakta WildTools som en väl trimmad racerbil, med växelspakar och andra kontroller lätt tillgängliga men som också är utom synhåll eftersom de finns inne i förarkabinen. Om du lär dig att köra maskinen instinktivt och behärskar kontrollerna mästerligt kan du köra i cirklar runt de andra bilarna med bara en enväxlad växellåda.

Så fungerar WildTools, med kontroller och knep i gränssnittet som är osynliga och gömda från insyn. Det innebär visserligen en längre inlärningstid men när du väl kommit in i grunderna och behärskar WildTools kan du nå en förbluffande ökning i rithastighet. Det finns många nya begrepp dom du bara kan lära dig genom hårt arbete, övning och att läsa handboken om igen tills du förstår alla möjligheterna.

Organisation av Verktygspaletten

Verktygspaletten är ordnad så att verktygen hittas lätt och snabbt. De mest använda är placerade på skilda rader och typiskt så att de alltid är synliga. Ritverktygen tillhandahålls i tre olika paletter som du kan konfigurera på många sätt. Om du har en större skärm kan du expandera verktygspaletten genom att beteckna vissa verktyg som Primära verktyg, som har sin egen rad. Dessutom kan ett antal specialverktyg helt tas bort från verktygspaletterna.

Klick-Klick ritning

Klick-klick-funktion för ritverktyg har visat sig vara mycket populär i många CAD-program. Det finns två fördelar med denna metod. För det första, det är lättare för handen–det är tröttande att hålla ned musknappen och dra över skrivbordet. Många användare av Macintosh-program berättar om trötta händer och handleder och om skador orsakade av arbete med en dator som använder metoden klicka och dra. För det andra tillåter metoden zoomning medan du ritar.

I WildTools inställningar har du tre val för klick-klick : inte, blandat eller full klick-klick.

Zoomer

Studier visar att användare av CAD-program zoomar och panorerar mer än någon annan aktivitet. Zoomer tillför en metod som du kan använda med vilket verktyg som helst och den använder samma kommandotangent-kombination som PageMaker. Du aktiverar Zoomer genom att hålla ned kommando- och alternativ-tangenterna.

 

Kommando-Alternativ-Klicka på en del av ritningen för att zooma in till normal

storlek, ta sedan Kommando-Alternativ-Klick för att zooma tillbaka ut.

Som den primära funktionen låter Zoomer dig växla mellan Anpassa till Fönstret och Normal Storlek. Det är som att böja sig framåt för att se närmare och sedan resa sig upp för att se hela ritningen.

Från Anpassa till Fönstret eller Normal Storlek dubblerar du inzoomningen genom att använda Kommando-Skift-Alternativ-Klick. Om du zoomat in till mer än normal storlek tar dig endera av dessa kombinationer tillbaka till normal storlek, eller tar dig ett dubbelklick tillbaka till föregående vy. Du kan använda Zoomer för autorullning eller så kan du dra en rektangel för att zooma in på en utvald yta.

En verkligt trevlig egenskap hos Zoomer är att den är inbyggd i WildTools så att du kan zooma in och ut medan du ritar. Låt oss pröva det.

Kommando-Alternativ-Klicka på en del av ritningen för att zooma in till normal

storlek, ta sedan Kommando-Alternativ-Klick för att zooma tillbaka ut.

 

Som den primära funktionen låter Zoomer dig växla mellan Anpassa till Fönstret och Normal Storlek. Det är som att böja sig framåt för att se närmare och sedan resa sig upp för att se hela ritningen.

 

Från Anpassa till Fönstret eller Normal Storlek dubblerar du inzoomningen genom att använda Kommando-Skift-Alternativ-Klick. Om du zoomat in till mer än normal storlek tar dig endera av dessa kombinationer tillbaka till normal storlek, eller tar dig ett dubbelklick tillbaka till föregående vy. Du kan använda Zoomer för autorullning eller så kan du dra en rektangel för att zooma in på en utvald yta.

 

En verkligt trevlig egenskap hos Zoomer är att den är inbyggd i WildTools så att du kan zooma in och ut medan du ritar. Låt oss pröva det.

Parallella objekt kan ha olika linjefärger, streckmönster, linjebredder etc.

Parallella objekt kan vara linjer, rektanglar av alla typer, polygoner, ellipser, bågar, Bézierkurvor, B-splines och splines.

Parallella objekt kan skapas genom att välja alternativet Länkad för verktygen Parallell Linje, Parallell Polygon eller Parallell Offset. När de väl skapats kan ytterligare parallella linjer inom det parallella objektet skapas med Parallell Offset Tool.

Verktyg för att Rita/Omforma

I PowerCADD kan du använda verktyg som ritar objekt, som polygoner, B-splines, Bézierkurvor, etc. och du kan också omforma dessa objekt med Omforma. WildTools introducerar en ny typ av verktyg, rita/omforma. Dessa innefattar verktygen Polygon, Parallell Polygon, B-spline, Spline och Penna.

Iden är att dessa verktyg kan redigera sina egna "barn". Polygonverktyget kan således inte bara rita polygoner, utan det kan också redigera dem. På många sätt liknar detta en omformningsoperation men det finns ett antal speciella fördelar vilka är följande.

Du kan återuppta ritandet av ett objekt från valfri ända genom att välja en ändpunkt och starta därifrån.

Du kan zooma in och ut medan du ritar och omformar. Zoomer fungerar inom dessa verktyg så att du kan använda det vanliga tangentkommandot för Zoomer liksom snabbkommandot för Normal Storlek, Anpassa till Skärmen, etc.

Du kan lägga till eller ta bort punkter från objekt och Parallellobjekt. Varje verktyg som ritar en speciell objekttyp, exempelvis en polygon, kan också omforma och återta ritandet av ett Parallellobjekt av samma typ.

Omformnings och ritoperationerna för vart och ett av dessa verktyg beskrivs i respektive verktygs dokumentation.

Fingerteknik

Har du någonsin betraktat dina fingrar som ett högteknologiskt verktyg? Det är de i alla fall! Fingerteknik är en metod för att välja multipla objekt.

Genom att använda fingerpekaren kan du dra en linje över objekten för att välja dem. Eftersom bara objekt som korsas av linjen väljs kan du lätt välja objekt som ligger nära andra objekt men som inte ska väljas.

I dess enklaste form kan du med Fingerpekaren välja objekt. Den verkliga styrkan kommer dock med verktygen Trim, Multi-Trim, Line Break och Trimma med Objekt, där fingerteknologin låter dig välja flera objekt och trimma dem samtidigt. Detta betyder att du kan trimma 50 linjer lika lätt som du trimmar en linje.

Se till att du lär dig fingertekniken. Den för dig ett stort steg framåt vad gäller produktivitet.

 

fortsätt. WT Superpilen

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm