Markering

WildTools har fyra verktyg för att markera objekt.

 

        Trollstaven

Med Trollstaven kan du – med ett enda klick – välja flera objekt som motsvarar dina urvalskriterier. Du kan välja objekt efter typ, pennfärg, mönster, etc. På så vis kan du välja alla röda linjer, eller alla objekt fyllda med blått, eller alla externa objekt (isoleringsfyllnad, ballongtext, etc.) av en viss typ.

I verktygsdialogen gör du följande inställningar för Trollstaven:

Som du ser kan du välja objekt genom användning av många olika urvalsvillkor.

 

        Fingerverktyget

Fingerverktyget väljer objekten genom att en linje dras över dem.

Eftersom bara objekt som berörs av linjen väljs, kan du välja ut objekt som ligger mycket nära andra objekt.

        Markeringsrektangel

Med Markeringsrektangeln drar du en rektangel eller polygon runt objekten som ska markeras.

        Markeringspolygon

Med Markeringspolygonen 'ritar' du en polygon runt de objekt som ska markeras, som bilden ovan.

Du kan också använda verktyget för att välja objekt genom användning av ett objekt på ritningen. För att göra det, håll ned Alternativtangenten och klicka på något slutet objekt på ritningen. Objekt som är omslutna av det klickade objektet blir därmed markerade.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm