Register

 

Länkar till beskrivningar av olika verktyg i WildTools

 

Välkommen     Översikt     Grundbegrepp OpenClip

Vad är Nytt

 

Länkar tillkommer allteftersom sidorna blir färdiga

 

Superpilen & Kamera     Markering     Text     Ballongtext     Hänvisningspil

Punkter     Linjer    Rektanglar     Cirklar & Ellipser     Bågar     Polygoner

Pennan     Splines     Spiraler     Våglinjer     Klamrar

Symboler     Markörer     Stämpel     Mönsterkurvor

Rasterfyllning     Snittmarkering     Brottlinjer     Moln

Parallellförskjutning     Blanda     Sammanfoga     Bisektrislinje     Minsta Avstånd

Trimning    Utfyllnad     Förlängningsbåge     Joggling     Avfasning

Nålen & Linjestilar     Finn Lager     Flöda

Radera     Tornado     Reversera     Dela Upp     Skala     Baslinjeverktyg

 

Transformeringsverktyg

Översikt     Linjära     Radiella     Transformera Punkter

 

Måttsättningsverktyg

Mätverktyg     Gradskiva     Förlängningslinje     Centermarkering i Vägg     Stacka Stödlinjer

Lutning     Måttlinjer     Radie & Diameter     Vinkelmått

Nibbling     Datumstämpel     Räkna Objekt

 

WildTools 3D

Översikt     Grundbegrepp     Skjuva/Återställ    Styrningar & Rotationer

Linjär Transformation     Radiell Transformation

Punktverktyg     Linjer & Rektanglar     Cirklar & Bågar     Polygoner & Kurvor

Symboler & Markörer     Linjära Mönster     Stänger     Spiralskruvar     Hålskuggor

Parallellförskjutning     Gängverktyg     Trimverktyg     Andra Verktyg

 

Dörrar & Fönster

Översikt     Notverktyg     Detaljbubbla     Elevationsvisare     Detaljtitel     Ritningstitel

Lutning     Krökt Streckad linje     Projektionslinjer     Elektriska Symboler

Panelverktyg     Bearbetat Virke     Gångjärnsmarkering     Isolering

Dörrar     Fönster     Väggtrimning

 

Muttrar & Skruvar

Översikt     Borrade Hål     Gängade Hål     Hålmönster

I-Balk     Rör     Rektangulära Rör     U-Balk     L-Balk     T-Balk

Gängor     Skruvgängor     Muttrar     Brickor     Låsbrickor

Skruvar     Sexkantsskruv     Plåtskruv     Nitar     Bultar     fransk Träskruv     Böjd Bult

Svetssymboler     Hörnplåtar     Skjuvskoning     Vinkelfäste     Urskärning

 

Kommandon

Darrning      LaserPrint     Matcha     Andra

 

Vad Användarna Tycker     Tekniska Illustrationer

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm