Superpilen & Kamera

          Superpilen

Verktyget låter dig duplicera objekt eller sidor av objekt som linjer, med en enkel klick- och dragrörelse.

Du ställer in verktygsfunktionen i följande dialogfönster:

För att använda verktyget, klicka bara på objektet och dra det dit du vill ha det.

 

Duplicerar och flyttar fönstret i en operation.

         Kamera

Med det här verktyget drar du en rektangel och duplicerar därmed alla objekt som omges av rektangeln som en egen grupp objekt. Detta är mycket användbart om du vill skapa detaljer till en befintlig ritning.

Hur du använder kameran för att ta ett 'foto' och sedan flytta den nya gruppen åt sidan.

 

Linjer klipps vid rektangelns gränser, medan andra objekt, som polygoner inte klipps. Dessa måste du trimma själv när du väl placerat detaljen på ritningen.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm